ENTREES

47 Kossuth Street
Wharton, NJ 07885
(862) 244-4495

Kitchen Hours
Bar Open Late

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
12 noon 9 pm 11 pm - 10 pm 11 pm - 10 pm 11 pm - 10pm 11 pm - 11 pm 11 pm - 11pm 12 pm - 9 pm

Contact Us